Jag har följt URs tv-serie Hemlös och vill rekommendera den. Den innehåller många intressanta och sorgliga avsnitt . Anvnitten har namn som exempelvis Barn utan hem, Anhöriga, Mammor i hemlöshet, Utsatta kvinnor, Plats för alla? och Politik.

Jag hade tänkt berätta lite om de två sistnämnda avsnitten.

Tak-över-huvudet-garantin ska se till att man slipper sova på gatan . I Stockholm infördes garantin för 10 år sedan.

Man gör en intervju med Ulf Kristersson, socialborgarråd (m) i Stockholm. Han berättar att det innebär att det ska finnas akutboende och att ingen som vill ha tak överhuvudet ska kunna nekas det och det ska finnas plats.

Garantin innebär oftast plats på ett härbärge. Ändå föredrar många hemlösa att stanna på gatorna än att söka sig till härbärgena. På härberget är det kontroller, misstänksamhet och risken är stor för att bli bestulen. Där har man tider att passa. Man måste vara där innan klockan sju på kvällen” och checka in för att få en plats.

Ulf Kristersson har inte alls koll på detta utan tror att man kan checka in klockan sju och sedan gå för att komma tillbaka senare, men så är inte fallet. Man måste även gå därifrån senast halv tio dagen därpå.

Det finns rättsfall där personer nekats plats på härbärge för att de vägrat ge urinprov, men detta försöker Ulf Kristersson bestämt förneka.

I intervjun tas frågan upp om utförsäljningen av allmännyttan har fått några konsekvenser för hemlösas möjligheter att få en bostad.

Ulf säger att det inte inneburit några konsekvenser och att det inte har pågått någon försäljning av allmännyttan. Det har pågått en omvandling av en del allmännyttiga fastigheter till bostadsrätter, menar han. Han säger att i de omvandlade lägenheterna bor det redan människor och att det därför inte är en lägenhet mindre till någon hemlös. Så, enligt Ulf påvekrar inte den krympande allmännyttan hemlösas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden.

(Jag förstår inte alls hans resonemang.)

Om man då inte får tag på en hyreslägenhet i Stockholm finns alternativet att köpa bostadsrätt. Om man har pengar…

Ett annat sätt att skaffa bostad är genom kontakter, så som socialborgarrådet Ulf Kristersson gjorde. För ett par år sedan fixade han en stor hyreslägenhet åt sig och sin familj. En lägenhet som ägs av Ersta diakoni och skulle användas för svårt sjuka hemlösa och utsatta kvinnor. När ämnet tas upp i intervjun stormar Ulf Kristersson ut därifrån.

Problemet för hemlösa är egentligen att man inte har anpassat systemet efter människorna utan att man försöker anpassa människor efter systemet.

I slutet av 80-talet påbörjades psykiatrireformen och en massa sjukhus stängdes och folk skickades ut, men gruppboenden byggdes inte ut i den skalan som behövdes. En del tog livet av sig när de inte klarade situationen och en del som inte klarade av eget boende hamnade på gatan.

En del som får bostad när de slussas ut från mentalsjukhusen vräkas senare, de har blivit servade och kan inte de mest grundläggande sakerna i hur man sköter sitt boende, vilket leder till att de vräks när de inte klarar detta. En del av de som vräks försvinner och driver omkring och har ingen koppling till det etablerade samhället.

Annonser