Jag såg URs program Det sociala djuret, avsnittet hette Den påverkbara människan och var mycket intressant.

Vi ändrar beteende eller åsikter av ett verkligt eller föreställt grupptryck. Det kallas konformitet. Vi blir påverkade och förhåller oss till hur andra agerar och tänker.

Experiment i avsnittet:

En grupp personer ska bestämma vilken av tre linjer som stämmer bäst överrens med referenslinjen. Det är ganska tydligt att svaret är nummer två men det är uppgjort att person efter person ska uppge samma felaktiga svar, nummer tre. När det blir den sjätte, riktiga, försökspersonens tur har alla de andra (falska försökspersonerna) i gruppen gett samma felaktiga svar, och då svarar han som de andra, fel, nummer tre.

Nära en tredjedel av försökspersonerna rättar sig efter majoritetens beslut. Och 74 procent gav efter för det sociala trycket vid minst ett tillfälle.

Annonser