You are currently browsing the category archive for the ‘Psykologi & sociologi’ category.

Dagens föreläsning tog upp uppmärksamhetstest, något som vi fick lära oss lite om redan i första delkursen. Intressant!

Annonser

Dagens föreläsning handlade bland annat om top-down. Top-down processing (Top-down bearbetning – schemadrivna processer) Perceptuell bearbetning där befintlig kunskap, koncept, idéer, eller förväntningar tillämpas för att förstå inkommande stimulans.

Vad är det första du ser? En råtta eller en man?

Sitter hemma och pluggar idag istället för att gå på föreläsning faktiskt. Bland annat för att min mage hade kunnat må bättre men också för att jag måste läsa.

Jag som har tyckt att vårt schema har varit så bra för att de planerar in läsningen åt oss i schemat så att man kan följa det så man hinner läsa det man ska i takt med föreläsningarna. Men nu har de missat att lägga in tre kapitel i schemat såg jag. Så jag fick lite panik och tog en läsdag för att hinna läsa ikapp.

Känner mig dessutom faktiskt rätt säker på den ena delen av nästa tenta då den kommer likna den som jag hade senast och omfattar den andra halvan av Passer & Smith. Statistik och metod-föreläsningarna törs jag dock inte missa då det inte alls är min starka sida.

Nu sitter jag och läser lite i Passer & Smith alltså. Sidan som är uppslagen för tillfället handlar om de fyra typerna av föräldraskap:

Authoritarian parents (Auktoritära föräldrar) Vårdnadshavare som utövar kontroll över deras barn i ett kallt, oansvarigt, eller avvisande förhållande.

Authoritative parents (Auktoritativa föräldrar) Vårdnadshavare som är kontrollerande men varma; de etablerar och upprätthåller klara regler i en omsorgsfull och stödjande atmosfär.

Indulgent parents (Eftergivna föräldrar) Vårdgivare som har varma och omtänksamma relationer med sina barn men inte ger mycket vägledning och disciplin.

Neglectful parents (Försummande föräldrar) Vårdnadshavare som tillhandahåller varken värme, regler eller riktlinjer.

Viktigt att komma ihåg att skilja på auktoritära och auktoritativa föräldrar. Annars kan det bli väldigt fel.

Då vet ni det. Tillbaka till plugget!

Jag såg URs program Det sociala djuret, avsnittet hette Den påverkbara människan och var mycket intressant.

Vi ändrar beteende eller åsikter av ett verkligt eller föreställt grupptryck. Det kallas konformitet. Vi blir påverkade och förhåller oss till hur andra agerar och tänker.

Experiment i avsnittet:

En grupp personer ska bestämma vilken av tre linjer som stämmer bäst överrens med referenslinjen. Det är ganska tydligt att svaret är nummer två men det är uppgjort att person efter person ska uppge samma felaktiga svar, nummer tre. När det blir den sjätte, riktiga, försökspersonens tur har alla de andra (falska försökspersonerna) i gruppen gett samma felaktiga svar, och då svarar han som de andra, fel, nummer tre.

Nära en tredjedel av försökspersonerna rättar sig efter majoritetens beslut. Och 74 procent gav efter för det sociala trycket vid minst ett tillfälle.

Annonser